Natrag

Osobe s invaliditetom

Zakonom o cestama (NN 84/2011) plaćanja cestarine oslobođene su osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje vida od 100% i to samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Zahtjev za izdavanjem SMART kartice, kojom se ostvariju pravo na besplatan prolaz osoba s invaliditetom, dostavlja se osobno ili poštom u Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., na adresu Jadranska avenija 6, 10250 Lučko. Sve informacije o izdavanju i produženju invalidske SMART kartice možete dobiti na brojevima telefona: 01 6504 812, 01 6504 813 ili na besplatnom INFO telefonu 0800 0422.

Radno vrijeme ureda Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. na lokaciji Lučko je od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati.

Više informacija možete dobiti na linku http://www.hac.hr/cestarina/tko-je-oslobodjen-placanja-cestarine.

Air hair extensions bangs human hair extensions can also be decorated with clip in hair extensions style, and because of the lightness of the air bangs, it also shapes the delicate texture of this hair extensions uk bangs!